Kshitij Nave Lyrics – Sayalie Pankaj – Marathi Song

Kshitij Nave Lyrics – Sayalie Pankaj – Marathi Song

Kshitij Nave Lyrics: The lovely latest Marathi song lyrics from the movie Tujha Tu Majha Mi (TTMM) that is sung by Sayalie Pankaj. The music of this song is composed by Pankajj Padghan and the lyrics are written by Guru Thakur.

Kshitij Nave Lyrics

Kshitij Nave Maj Khunve
Gagan Nave Gungunte Ye Na… Ye Na
Jag Hey Nave Kavet Tujhya Ghe Na… Ghe Na…

Hurhur Hi Navi Navkhi
Roam Roam Adhir Ha
Adhirlya Majhyasave Hya Disha
Havi Havi Vaate Navi Hi Nasha

Kshitij Nave Maj Khunve
Gagan Nave Gungunte Ye Na… Ye Na
Jag Hey Nave Kavet Tujhya Ghe Na… Ghe Na…

Niras Purane Jagnyache Gaane
Shanbhar Te Visrunghe
Sur Chedu Manatle Ye Na… Ye Na

Kshitij Nave Maj Khunve
Gagan Nave Gungunte Ye Na… Ye Na
Jag Hey Nave Kavet Tujhya Ghe Na… Ghe Na…

Phikra Udyachi Chinta Parvachi
Roaj Chede Jiv Jale
Soadu Tila Varyavari Ye Na… Ye Na

Kshitij Nave Maj Khunve
Gagan Nave Gungunte Ye Na… Ye Na
Jag Hey Nave Kavet Tujhya Ghe Na… Ghe Na…